Odluka o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na područja Grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta

 Odluka o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na područja Grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta

Na prijedlog gradonačelnika Grada Sinja, Mira Bulja, Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine, donijelo Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na područja Grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta.

Slijedom navedenog, obavješćuju se roditelji djece predškolske dobi koji su zahtjev za upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja u 2021./2022. pedagošku godinu, podnijeli do 31. kolovoza 2021. godine, a djeca im nisu bila primljena isključivo zbog popunjenosti kapaciteta vrtića da mogu podnijeti zahtjev za novčanu pomoć uz uvjet da roditelji i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu prije podnošenja Zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić.

Za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći za djecu koja su ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, a nisu upisana zbog popunjenosti kapaciteta, roditelji podnose pisani Zahtjev na posebnom obrascu, uz prilaganje potvrde dječjeg vrtića u kojem su podnijeli zahtjev za upis djeteta.

Pravo na novčanu naknadu nemaju roditelji neupisane djece koja do 01. rujna 2021. godine nisu navršila godinu dana.

Digiqole ad

Sinj News

Povezane objave